2013


RB- 27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za IV kwartał.

RB-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za IV kwartał.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za IV kwartał.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za IV kwartał.
Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2015 14:43
Opublikowana przez D. Sowa dnia 13.11.2015 14:43. Odsłon 1843, Wersja 1