Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XV/70/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia .
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1
Początek strony