Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: IV/21/3, Z dnia: 30.01.2003, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia gminnwgo programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.01.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
Numer: IV/22/3, Z dnia: 30.01.2003, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie utworzenia środka specjalnego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.01.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 3
Numer: IV/23/3, Z dnia: 30.01.2003, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr III/11/2002 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30.12.2002 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.01.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
Numer: IV/24/3, Z dnia: 30.01.2003, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.01.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
Numer: IV/25/3, Z dnia: 30.01.2003, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.01.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
Numer: IV/20/3, Z dnia: 31.01.2003, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków sieciami stanowiącmi własność Gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 31.01.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
Numer: V/26/3, Z dnia: 27.02.2003, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.02.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
Numer: V/27/3, Z dnia: 27.02.2003, Zmieniana:  
Uchwała o uchyleniu uchwały Nr VII/31/02 z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.02.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
Numer: V/28/3, Z dnia: 27.02.2003, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.02.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
Numer: V/29/3, Z dnia: 27.02.2003, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.02.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
Numer: V/31/3, Z dnia: 27.02.2003, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.02.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
Numer: V/32/3, Z dnia: 27.02.2003, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Ptaszków.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.02.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
Numer: VI/35/3, Z dnia: 27.03.2003, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.03.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
Numer: VI/38/3, Z dnia: 27.03.2003, Zmieniana:  
Uchwała dotycząca opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamiennej Górze.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.03.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
Numer: VII/39/3, Z dnia: 24.04.2003, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 24.04.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony