Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: LI/230/6, Z dnia: 24.10.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI//230/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zabezpieczenia kredytu
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 24.10.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 20.11.2006 , wersja 1

Numer: LI/229/6, Z dnia: 24.10.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/229/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmian w uchwale nr L/226/06 Rady Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 24.10.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 20.11.2006 , wersja 1

Numer: LI/228/6, Z dnia: 24.10.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/228/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 października 2006r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 roku.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 24.10.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 20.11.2006 , wersja 1

Numer: L/227/6, Z dnia: 26.09.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr L/227/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze działek położonych we wsi Ogorzelec
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 26.09.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 28.09.2006 , wersja 1

Numer: L/226/6, Z dnia: 26.09.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr L/226/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 26.09.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 28.09.2006 , wersja 1

Numer: L/225/6, Z dnia: 26.09.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr L/225/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowości materiałów informacyjnych projektowi budżetu
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 26.09.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 28.09.2006 , wersja 1

Numer: L/224/6, Z dnia: 26.09.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr L/224/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nabycia gruntu z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną we wsi Krzeszów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 26.09.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 28.09.2006 , wersja 1

Numer: XLIX/223/6, Z dnia: 29.08.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIX/223/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowej instytucji kultury za I półrocze
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 29.08.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 22.09.2006 , wersja 1

Numer: XLVIII/222/6, Z dnia: 17.08.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/222/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 17.08.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 23.08.2006 , wersja 1

Numer: XLVIII/221/6, Z dnia: 17.08.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/221/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 17.08.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 23.08.2006 , wersja 1

Numer: XLVII/220/6, Z dnia: 28.07.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVII/220/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.07.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.08.2006 , wersja 1

Numer: XLVII/219/6, Z dnia: 28.07.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVII/219/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie : Statutu Urzędu Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.07.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.08.2006 , wersja 1

Numer: XLVII/218/6, Z dnia: 28.07.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVII/218/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kamienna Góra oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.07.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.08.2006 , wersja 1

Numer: XLVII/217/6, Z dnia: 28.07.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVII/217/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28.07.2006 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 – 2011
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.07.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.08.2006 , wersja 1

Numer: XLVII/216/6, Z dnia: 28.07.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVII/216/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.07.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.08.2006 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony