Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXI/96/4, Z dnia: 29.06.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej gminny zasób nieruchomości
Załączniki:
uchwala nr xxi-96-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.06.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.07.2004 , wersja 1

Numer: XXI/95/4, Z dnia: 29.06.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Załączniki:
uchwala nr xxi-95-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.06.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.07.2004 , wersja 1

Numer: XX/94/4, Z dnia: 25.05.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie: utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
Załączniki:
uchwala nr xx-94-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.05.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.06.2004 , wersja 1

Numer: XX/93/4, Z dnia: 25.05.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy
Załączniki:
uchwala nr xx-93-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.05.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.06.2004 , wersja 1

Numer: XX/92/4, Z dnia: 25.05.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/77/04 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 stycznia 2004 roku
Załączniki:
uchwala nr xx-92-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.05.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.06.2004 , wersja 1

Numer: XX/91/4, Z dnia: 25.05.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn "budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ujęcie wody i stacji uzdatninia we wsi Rędziny Gmina Kamienna Góra".
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.05.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.06.2004 , wersja 1

Numer: XX/90/4, Z dnia: 25.05.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamienna Góra"
Załączniki:
uchwala nr xx-90-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.05.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.06.2004 , wersja 1

Numer: XIX/89/4, Z dnia: 27.04.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.
Załączniki:
uchwala_wybory_ue.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.04.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 10.05.2004 , wersja 1

Numer: XIX/88/4, Z dnia: 27.04.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.04.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 10.05.2004 , wersja 2

Numer: XIX/87/4, Z dnia: 27.04.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.04.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 10.05.2004 , wersja 1

Numer: XVIII/86/4, Z dnia: 30.03.2004

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.03.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.04.2004 , wersja 1

Numer: XVIII/85/4, Z dnia: 30.03.2004

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.03.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.04.2004 , wersja 1

Numer: XVII/84/4, Z dnia: 24.02.2004

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.02.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XVII/83/4, Z dnia: 24.02.2004

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości gminy
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.02.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 2

Numer: XVII/82/4, Z dnia: 24.02.2004

, Zmieniana:  
w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XVI/77/04 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 stycznia 2004 roku
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.02.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony