Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XVI/81/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
w sprawie : ustalenia pracodawcy samorządowego dla Wójta Gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
uchwala nr xvi-81-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XVI/80/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
w sprawie: wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe.
Załączniki:
uchwala nr xvi-80-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XVI/79/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr III/13/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra
Załączniki:
uchwala nr xvi-79-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XVI/78/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia “Założeń do planu zaopatrzenia gminy Kamienna Góra w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” .
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XVI/77/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
w srawie budżetu Kamienna Góra na rok 2004
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XVI/76/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XVI/76/04 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamienna Góra na rok 2004
Załączniki:
uchwala nr xvi-76-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 17.02.2004 , wersja 5

Numer: XV/75/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1

Numer: XV/74/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1

Numer: XV/73/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gmine Kamienna Góra na lata 2003 - 2007.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1

Numer: XV/72/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1

Numer: XV/71/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1

Numer: XV/70/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1

Numer: XIV/69/3, Z dnia: 25.11.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat we wsi Krzeszów stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 25.11.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 04.12.2003 , wersja 1

Numer: XXXVI/69/5, Z dnia: 20.09.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie odstąpienia od realizacji projektu grupowego pn. "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Kotlinie kamiennogórskiej".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 20.09.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.10.2005 , wersja 1

Numer: XIV/68/3, Z dnia: 25.11.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 25.11.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 04.12.2003 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony