Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXXII/150/5, Z dnia: 31.05.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.05.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 09.06.2005 , wersja 1

Numer: XXXII/151/5, Z dnia: 31.05.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie połączenia w Zespół Szkół Oddziału Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pisarzowicach
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.05.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 09.06.2005 , wersja 1

Numer: XXXII/152/5, Z dnia: 31.05.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty stałej zgłoszenia dotyczące zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej składane w wyniku dokonanego z urzędu nazewnictwa ulic wsi Krzeszów.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.05.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 09.06.2005 , wersja 1

Numer: XXXII/153/5, Z dnia: 31.05.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Krzeszów
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.05.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 09.06.2005 , wersja 1

Numer: XXXIII/154/5, Z dnia: 28.06.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację i współfinansowanie w 2006 roku projektu „Remont połączony z modernizacją elewacji Wiejskiego Domu Kultury w Krzeszowie”.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.06.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 05.07.2005 , wersja 1

Numer: XXXIII/155/5, Z dnia: 28.06.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie akceptacji “Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla wsi Krzeszów”
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.06.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 05.07.2005 , wersja 1

Numer: XXXIII/156/5, Z dnia: 28.06.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie akceptacji “Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla wsi Raszów”
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.06.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 05.07.2005 , wersja 1

Numer: XXXIII/157/5, Z dnia: 28.06.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.06.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 05.07.2005 , wersja 1

Numer: XXXIV/158/5, Z dnia: 26.07.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska".
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.07.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.08.2005 , wersja 1

Numer: XXXIV/159/5, Z dnia: 26.07.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.07.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.08.2005 , wersja 1

Numer: XXXIV/160/5, Z dnia: 26.07.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.07.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.08.2005 , wersja 2

Numer: XXXIV/161/5, Z dnia: 26.07.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata dla tej nieruchomości.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.07.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.08.2005 , wersja 1

Numer: XXXV/162/5, Z dnia: 16.08.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra”
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 16.08.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.08.2005 , wersja 1

Numer: XXXV/163/5, Z dnia: 16.08.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 16.08.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.08.2005 , wersja 1

Numer: XXXV/164/5, Z dnia: 16.08.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 16.08.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.08.2005 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony