Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXXVII/170/5, Z dnia: 27.09.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej bez przetargu
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.09.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.10.2005 , wersja 1

Numer: XLVIII/222/6, Z dnia: 17.08.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/222/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 17.08.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 23.08.2006 , wersja 1

Numer: XXXII/149/5, Z dnia: 31.05.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie określenia dochodów jednostek budżetwoych Gminy Kamienna Góra, które przez te jednostki mogą byc gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.05.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 21.06.2005 , wersja 2

Numer: XXII/98/4, Z dnia: 27.07.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.07.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.08.2004 , wersja 1

Numer: XV/74/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1

Numer: XXXII/148/5, Z dnia: 31.05.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie : o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „RĘDZINY I” położonego w granicach gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.05.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 09.06.2005 , wersja 1

Numer: XVI/76/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XVI/76/04 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamienna Góra na rok 2004
Załączniki:
uchwala nr xvi-76-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 17.02.2004 , wersja 5

Numer: XXXVIII/173/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy dotyczącej odmowy wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: XX/90/4, Z dnia: 25.05.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamienna Góra"
Załączniki:
uchwala nr xx-90-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.05.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.06.2004 , wersja 1

Numer: XVI/78/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia “Założeń do planu zaopatrzenia gminy Kamienna Góra w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” .
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XXXIII/156/5, Z dnia: 28.06.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie akceptacji “Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla wsi Raszów”
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.06.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 05.07.2005 , wersja 1

Numer: XLVI/213/6, Z dnia: 27.06.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/213/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.06.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2006 , wersja 1

Numer: XX/94/4, Z dnia: 25.05.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie: utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
Załączniki:
uchwala nr xx-94-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.05.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.06.2004 , wersja 1

Numer: XXVI/113/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2004 , wersja 1

Numer: XLIII/205/6, Z dnia: 28.03.2006

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XLIII/205/06 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 28 marca 2006 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej i przeznaczenia do sprzedaży utworzonej działki we wsi Raszów, stanowiącej mienie komunalne.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.03.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 31.03.2006 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony