Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXV/162/5, Z dnia: 16.08.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra”
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 16.08.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.08.2005 , wersja 1

Numer: XXXV/163/5, Z dnia: 16.08.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 16.08.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.08.2005 , wersja 1

Numer: XXXV/167/5, Z dnia: 16.08.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 16.08.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.08.2005 , wersja 1

Numer: XXXVI/169/5, Z dnia: 20.09.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie odstąpienia od relizacji projektu grupowego p.n. "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w Kotlinie kamiennogórskiej".
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 20.09.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVI/69/5, Z dnia: 20.09.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie odstąpienia od realizacji projektu grupowego pn. "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Kotlinie kamiennogórskiej".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 20.09.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVII/171/5, Z dnia: 27.09.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.09.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVII/172/5, Z dnia: 27.09.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wystąpienia o zmianę nazwy wsi Debrznik
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.09.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVII/170/5, Z dnia: 27.09.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej bez przetargu
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.09.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/179/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA w sprawie : wydania opinii do projektu obszaru Natura 2000 - PLH 020038 Góry Kamienne - dotyczącego specjalnej ochrony siedlisk
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/178/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA w sprawie nabycia gruntu z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną we wsi Przedwojów
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/176/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 2

Numer: XXXVIII/173/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy dotyczącej odmowy wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/177/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA w sprawie nabycia gruntu z przeznaczeniem na rozbudowę płyty boiska sportowego w Raszowie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/175/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kamienna Góra na lata 2003 – 2007.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/174/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony