Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLV/210/6, Z dnia: 26.05.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLV/210/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
wpm$4672.pdf
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 26.05.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.06.2006 , wersja 1

Numer: XLV/211/6, Z dnia: 26.05.2006

, Zmieniana:  
Uchwała nr XLV/211/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Ziemi Kamiennogórskiej.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 26.05.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.06.2006 , wersja 1

Numer: XLVI/212/6, Z dnia: 27.06.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/212/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmniejszenia budżetu po stronie dochodów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.06.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2006 , wersja 1

Numer: XLVI/214/6, Z dnia: 27.06.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/214/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.06.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2006 , wersja 1

Numer: XLVI/213/6, Z dnia: 27.06.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/213/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.06.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2006 , wersja 1

Numer: XLVI/215/6, Z dnia: 27.06.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/215/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.06.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2006 , wersja 1

Numer: XLVII/218/6, Z dnia: 28.07.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVII/218/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kamienna Góra oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.07.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.08.2006 , wersja 1

Numer: XLVII/216/6, Z dnia: 28.07.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVII/216/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.07.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.08.2006 , wersja 1

Numer: XLVII/220/6, Z dnia: 28.07.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVII/220/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.07.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.08.2006 , wersja 1

Numer: XLVII/217/6, Z dnia: 28.07.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVII/217/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28.07.2006 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 – 2011
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.07.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.08.2006 , wersja 1

Numer: XLVII/219/6, Z dnia: 28.07.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVII/219/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie : Statutu Urzędu Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.07.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.08.2006 , wersja 1

Numer: XLVIII/221/6, Z dnia: 17.08.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/221/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 17.08.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 23.08.2006 , wersja 1

Numer: XLVIII/222/6, Z dnia: 17.08.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/222/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 17.08.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 23.08.2006 , wersja 1

Numer: XLIX/223/6, Z dnia: 29.08.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIX/223/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowej instytucji kultury za I półrocze
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 29.08.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 22.09.2006 , wersja 1

Numer: L/224/6, Z dnia: 26.09.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr L/224/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nabycia gruntu z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną we wsi Krzeszów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 26.09.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 28.09.2006 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony