Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXVIII/127/5, Z dnia: 25.01.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 roku.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.01.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 08.02.2005 , wersja 1

Numer: XI/58/3, Z dnia: 29.08.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.08.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XXXIV/161/5, Z dnia: 26.07.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata dla tej nieruchomości.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.07.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.08.2005 , wersja 1

Numer: XL/196/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/196/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XXXIV/160/5, Z dnia: 26.07.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.07.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.08.2005 , wersja 2

Numer: XL/198/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/198/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XXVII/121/4, Z dnia: 28.12.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2005.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.12.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 1

Numer: XXXII/151/5, Z dnia: 31.05.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie połączenia w Zespół Szkół Oddziału Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pisarzowicach
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.05.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 09.06.2005 , wersja 1

Numer: XLVII/217/6, Z dnia: 28.07.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVII/217/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28.07.2006 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 – 2011
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.07.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.08.2006 , wersja 1

Numer: XXVIII/126/5, Z dnia: 25.01.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiaxywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamienna Góra na rok 2005.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.01.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 08.02.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/174/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: XVII/83/4, Z dnia: 24.02.2004

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości gminy
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.02.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 2

Numer: XVIII/85/4, Z dnia: 30.03.2004

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.03.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.04.2004 , wersja 1

Numer: XI/56/3, Z dnia: 29.08.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie rozpatrzenia zarzutu i protestu państwa Renaty i Ryszarda Bronowiczów złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla terenu położonego we wsi Czarnów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.08.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XVI/79/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr III/13/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra
Załączniki:
uchwala nr xvi-79-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony