Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XL/200/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/200/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005. w sprawie Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2006
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XL/199/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/199/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XL/198/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/198/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XL/197/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/197/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XL/196/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/196/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XL/195/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/195/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmniejszenia budżetu po stronie dochodów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XL/194/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała nr XL/194/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 roku.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XL/193/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała nr XL/193/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonej w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XL/192/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/192/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30.12.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej gminny zasób nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XL/191/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała nr XL/191/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: współtworzenia przez Gminę Kamienna Góra Fundacji - Lokalnej Grupy Działania
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XL/190/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała nr XL/190/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XL/189/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/189/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005r o zatwierdzeniu taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XXXIX/188/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA nr XXXIX/188/05 Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie: wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.12.2005 , wersja 1

Numer: XXXIX/187/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIX/187/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kamienna Góra na lata 2003 – 2007.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.12.2005 , wersja 1

Numer: XXXIX/186/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXXIX/186/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 Listopada 2005 roku w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru następujących podatków: od nieruchomości, rolnego i i leśnego
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 02.12.2005 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony