Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XL/189/5, Z dnia: 30.12.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/189/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005r o zatwierdzeniu taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1
Numer: XL/190/5, Z dnia: 30.12.2005, Zmieniana:  
Uchwała nr XL/190/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1
Numer: XL/191/5, Z dnia: 30.12.2005, Zmieniana:  
Uchwała nr XL/191/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: współtworzenia przez Gminę Kamienna Góra Fundacji - Lokalnej Grupy Działania
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1
Numer: XL/192/5, Z dnia: 30.12.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/192/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30.12.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej gminny zasób nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1
Numer: XL/193/5, Z dnia: 30.12.2005, Zmieniana:  
Uchwała nr XL/193/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonej w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1
Numer: XL/194/5, Z dnia: 30.12.2005, Zmieniana:  
Uchwała nr XL/194/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 roku.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1
Numer: XL/195/5, Z dnia: 30.12.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/195/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmniejszenia budżetu po stronie dochodów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1
Numer: XL/196/5, Z dnia: 30.12.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/196/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1
Numer: XL/197/5, Z dnia: 30.12.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/197/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1
Numer: XL/198/5, Z dnia: 30.12.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/198/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1
Numer: XL/199/5, Z dnia: 30.12.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/199/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1
Numer: XL/200/5, Z dnia: 30.12.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/200/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005. w sprawie Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2006
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXIX/180/5, Z dnia: 24.11.2005, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXXIX/180/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2005 , wersja 1
Numer: XXXIX/181/5, Z dnia: 24.11.2005, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXXIX/181/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2005 , wersja 1
Numer: XXXIX/182/5, Z dnia: 24.11.2005, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXXIX/182/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 24 listopada w sprawie podatku od posiadania psów
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2005 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony