Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: IX/46/3, Z dnia: 26.06.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 26.06.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: IX/47/3, Z dnia: 26.06.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 26.06.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: IX/48/3, Z dnia: 26.06.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 26.06.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: IX/49/3, Z dnia: 26.06.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 26.06.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: IX/50/3, Z dnia: 26.06.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kamienna Góra na lata 2003 - 2007.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 26.06.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: X/51/3, Z dnia: 31.07.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 31.07.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: X/52/3, Z dnia: 31.07.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych do zasobu nieruchomości gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 31.07.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XI/53/3, Z dnia: 29.08.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu pani Ireny Wołodźko i pana Sławomira Szymańskiego złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla terenu położonego we wsi Czarnów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.08.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XI/54/3, Z dnia: 29.08.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu zbiorowego złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla terenu położonego we wsi Czarnów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.08.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XI/55/3, Z dnia: 29.08.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu pana Zbigniewa Bierzańskiego złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla terenu położonego we wsi Czarnów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.08.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XI/56/3, Z dnia: 29.08.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie rozpatrzenia zarzutu i protestu państwa Renaty i Ryszarda Bronowiczów złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla terenu położonego we wsi Czarnów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.08.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XI/57/3, Z dnia: 29.08.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie rozpatrzenia zarzutu i protestu państwa Danuty i Jana Kornafelów złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla terenu położonego we wsi Czarnów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.08.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XI/58/3, Z dnia: 29.08.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.08.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XII/60/3, Z dnia: 30.09.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.09.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XII/61/3, Z dnia: 30.09.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do sądu.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.09.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony