Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXXIX/185/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXXIX/185/05 Rady Gminy Kamienna Góra dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia limitu wydatku na wieloletni program inwestycyjny
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 02.12.2005 , wersja 2

Numer: XXXIX/184/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXXIX/184/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/176/05 dotyczącej zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 02.12.2005 , wersja 2

Numer: XXXIX/183/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXXIX/183/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 02.12.2005 , wersja 2

Numer: XXXIX/182/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXXIX/182/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 24 listopada w sprawie podatku od posiadania psów
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2005 , wersja 1

Numer: XXXIX/181/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXXIX/181/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2005 , wersja 1

Numer: XXXIX/180/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXXIX/180/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/179/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA w sprawie : wydania opinii do projektu obszaru Natura 2000 - PLH 020038 Góry Kamienne - dotyczącego specjalnej ochrony siedlisk
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/178/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA w sprawie nabycia gruntu z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną we wsi Przedwojów
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/177/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA w sprawie nabycia gruntu z przeznaczeniem na rozbudowę płyty boiska sportowego w Raszowie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/176/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 2

Numer: XXXVIII/175/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kamienna Góra na lata 2003 – 2007.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/174/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/173/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy dotyczącej odmowy wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVII/172/5, Z dnia: 27.09.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wystąpienia o zmianę nazwy wsi Debrznik
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.09.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXVII/171/5, Z dnia: 27.09.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.09.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.10.2005 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony