Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXV/110/4, Z dnia: 26.10.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie przystąpienia do Programu Pilotażowego Lider Plus
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.10.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 04.11.2004 , wersja 1

Numer: XV/72/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1

Numer: XXXV/164/5, Z dnia: 16.08.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 16.08.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.08.2005 , wersja 1

Numer: XXVI/118/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 1

Numer: XXXV/168/5, Z dnia: 16.08.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kamienna Góra na lata 2003 – 2007.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 16.08.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.08.2005 , wersja 1

Numer: XIV/68/3, Z dnia: 25.11.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 25.11.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 04.12.2003 , wersja 1

Numer: XXX/140/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie : zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym biorącym udział w pracy Rady Gminy i jej organów.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.04.2005 , wersja 1

Numer: IV/20/3, Z dnia: 31.01.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków sieciami stanowiącmi własność Gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 31.01.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: VI/38/3, Z dnia: 27.03.2003

, Zmieniana:  
Uchwała dotycząca opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamiennej Górze.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.03.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: VII/39/3, Z dnia: 24.04.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 24.04.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: XXX/143/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.04.2005 , wersja 1

Numer: VII/40/3, Z dnia: 24.04.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 24.04.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: XLVII/218/6, Z dnia: 28.07.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVII/218/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kamienna Góra oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.07.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.08.2006 , wersja 1

Numer: XV/71/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1

Numer: XXXV/165/5, Z dnia: 16.08.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/100/04 dotyczącej porozumienia międzygminnego
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 16.08.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.08.2005 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony