Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XIII/62/3, Z dnia: 28.10.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 28.10.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XIII/63/3, Z dnia: 28.10.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 28.10.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XIII/64/3, Z dnia: 28.10.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyboru ławników do sądu.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 28.10.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XIV/65/3, Z dnia: 25.11.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 25.11.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 04.12.2003 , wersja 1

Numer: XIV/66/3, Z dnia: 25.11.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 25.11.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 04.12.2003 , wersja 2

Numer: XIV/67/3, Z dnia: 25.11.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 25.11.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 04.12.2003 , wersja 1

Numer: XIV/68/3, Z dnia: 25.11.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 25.11.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 04.12.2003 , wersja 1

Numer: XIV/69/3, Z dnia: 25.11.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat we wsi Krzeszów stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 25.11.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 04.12.2003 , wersja 1

Numer: XXXVI/69/5, Z dnia: 20.09.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie odstąpienia od realizacji projektu grupowego pn. "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Kotlinie kamiennogórskiej".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 20.09.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.10.2005 , wersja 1

Numer: XV/70/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1

Numer: XV/71/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1

Numer: XV/72/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1

Numer: XV/73/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gmine Kamienna Góra na lata 2003 - 2007.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1

Numer: XV/74/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1

Numer: XV/75/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 16  prawy
Początek strony