Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: VII/41/3, Z dnia: 24.04.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości gminy
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 24.04.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: XI/57/3, Z dnia: 29.08.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie rozpatrzenia zarzutu i protestu państwa Danuty i Jana Kornafelów złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla terenu położonego we wsi Czarnów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.08.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XXVI/116/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2004 , wersja 1

Numer: VII/42/3, Z dnia: 24.04.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy obwodu oraz siedziby komisji obwodowej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 24.04.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: VIII/43/3, Z dnia: 29.05.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.05.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: XXXI/144/5, Z dnia: 26.04.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.04.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.05.2005 , wersja 1

Numer: VIII/44/3, Z dnia: 29.05.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.05.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: XI/55/3, Z dnia: 29.08.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu pana Zbigniewa Bierzańskiego złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla terenu położonego we wsi Czarnów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.08.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: IX/45/3, Z dnia: 26.06.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 26.06.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: IX/46/3, Z dnia: 26.06.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 26.06.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: XXXVIII/179/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA w sprawie : wydania opinii do projektu obszaru Natura 2000 - PLH 020038 Góry Kamienne - dotyczącego specjalnej ochrony siedlisk
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: IX/47/3, Z dnia: 26.06.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 26.06.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: XLV/210/6, Z dnia: 26.05.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLV/210/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
wpm$4672.pdf
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 26.05.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.06.2006 , wersja 1

Numer: XIII/63/3, Z dnia: 28.10.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 28.10.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: IV/21/3, Z dnia: 30.01.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia gminnwgo programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.01.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 16  prawy
Początek strony