Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XVI/76/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XVI/76/04 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamienna Góra na rok 2004
Załączniki:
uchwala nr xvi-76-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 17.02.2004 , wersja 5

Numer: XVI/77/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
w srawie budżetu Kamienna Góra na rok 2004
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XVI/78/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia “Założeń do planu zaopatrzenia gminy Kamienna Góra w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” .
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XVI/79/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr III/13/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra
Załączniki:
uchwala nr xvi-79-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XVI/80/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
w sprawie: wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe.
Załączniki:
uchwala nr xvi-80-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XVI/81/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
w sprawie : ustalenia pracodawcy samorządowego dla Wójta Gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
uchwala nr xvi-81-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XVII/82/4, Z dnia: 24.02.2004

, Zmieniana:  
w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XVI/77/04 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 stycznia 2004 roku
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.02.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XVII/83/4, Z dnia: 24.02.2004

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości gminy
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.02.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 2

Numer: XVII/84/4, Z dnia: 24.02.2004

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.02.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XVIII/85/4, Z dnia: 30.03.2004

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.03.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.04.2004 , wersja 1

Numer: XVIII/86/4, Z dnia: 30.03.2004

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.03.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.04.2004 , wersja 1

Numer: XIX/87/4, Z dnia: 27.04.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.04.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 10.05.2004 , wersja 1

Numer: XIX/88/4, Z dnia: 27.04.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.04.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 10.05.2004 , wersja 2

Numer: XIX/89/4, Z dnia: 27.04.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.
Załączniki:
uchwala_wybory_ue.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.04.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 10.05.2004 , wersja 1

Numer: XX/90/4, Z dnia: 25.05.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamienna Góra"
Załączniki:
uchwala nr xx-90-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.05.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.06.2004 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 16  prawy
Początek strony