Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXXIII/155/5, Z dnia: 28.06.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie akceptacji “Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla wsi Krzeszów”
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.06.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 05.07.2005 , wersja 1

Numer: XXXIII/154/5, Z dnia: 28.06.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację i współfinansowanie w 2006 roku projektu „Remont połączony z modernizacją elewacji Wiejskiego Domu Kultury w Krzeszowie”.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.06.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 05.07.2005 , wersja 1

Numer: XXXII/153/5, Z dnia: 31.05.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Krzeszów
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.05.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 09.06.2005 , wersja 1

Numer: XXXII/152/5, Z dnia: 31.05.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty stałej zgłoszenia dotyczące zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej składane w wyniku dokonanego z urzędu nazewnictwa ulic wsi Krzeszów.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.05.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 09.06.2005 , wersja 1

Numer: XXXII/151/5, Z dnia: 31.05.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie połączenia w Zespół Szkół Oddziału Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pisarzowicach
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.05.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 09.06.2005 , wersja 1

Numer: XXXII/150/5, Z dnia: 31.05.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.05.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 09.06.2005 , wersja 1

Numer: XXXII/149/5, Z dnia: 31.05.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie określenia dochodów jednostek budżetwoych Gminy Kamienna Góra, które przez te jednostki mogą byc gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.05.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 21.06.2005 , wersja 2

Numer: XXXII/148/5, Z dnia: 31.05.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie : o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „RĘDZINY I” położonego w granicach gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.05.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 09.06.2005 , wersja 1

Numer: XXXI/147/5, Z dnia: 26.04.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zabezpieczenia kredytu.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.04.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.05.2005 , wersja 1

Numer: XXXI/146/5, Z dnia: 26.04.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata dla tej nieruchomości.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.04.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.05.2005 , wersja 2

Numer: XXXI/145/5, Z dnia: 26.04.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.04.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.05.2005 , wersja 1

Numer: XXXI/144/5, Z dnia: 26.04.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.04.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.05.2005 , wersja 1

Numer: XXX/143/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.04.2005 , wersja 1

Numer: XXX/142/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.04.2005 , wersja 1

Numer: XXX/141/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie nabycia gruntów z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne we wsi Krzeszów, Szarocin.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.04.2005 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 16  prawy
Początek strony