Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXX/140/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie : zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym biorącym udział w pracy Rady Gminy i jej organów.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.04.2005 , wersja 1

Numer: XXX/139/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.04.2005 , wersja 2

Numer: XXX/138/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej i kredytu
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.04.2005 , wersja 1

Numer: XXX/137/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zwiększenia budżetu po stronie wydatków
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.04.2005 , wersja 1

Numer: XXX/136/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/121/04 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2004 roku.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.04.2005 , wersja 1

Numer: XXIX/135/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXIX/135/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 1 MARCA 2005 ROKU w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy dotyczące sprzedaży mienia komunalnego
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 1

Numer: XXIX/134/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX/134/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 01 marca 2005 roku w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Krzeszów
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 1

Numer: XXIX/133/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXIX/133/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 01.03.2005 r. w sprawie likwidacji i przeznaczenia do sprzedaży dróg wewnętrznych we wsi Krzeszów, Krzeszówek, Szarocin, stanowiących mienie komunalne.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 1

Numer: XXIX/132/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX/132/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 1

Numer: XXIX/131/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX / 131 / 05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kamienna Góra na lata 2003 – 2007.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 1

Numer: XXIX/130/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX/130/05 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę gminy
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 2

Numer: XXIX/129/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX/129/05 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 2

Numer: XXVIII/128/5, Z dnia: 25.01.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.01.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 08.02.2005 , wersja 1

Numer: XXVIII/127/5, Z dnia: 25.01.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 roku.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.01.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 08.02.2005 , wersja 1

Numer: XXVIII/126/5, Z dnia: 25.01.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiaxywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamienna Góra na rok 2005.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.01.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 08.02.2005 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 16  prawy
Początek strony