Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: IV/22/3, Z dnia: 30.01.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie utworzenia środka specjalnego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.01.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 3

Numer: XXIV/105/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zwiększenia budżetu po stronie wydatków
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 3

Numer: XIII/62/3, Z dnia: 28.10.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 28.10.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XL/195/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/195/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmniejszenia budżetu po stronie dochodów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XLIII/207/6, Z dnia: 28.03.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIII/207/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.03.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 10.04.2006 , wersja 1

Numer: XXV/112/4, Z dnia: 26.10.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu pn.: “Pawilon szatniowo-sanitarny z salą na 50 osób wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – świetlica wiejska przy boisku sportowym w Raszowie gm. Kamienna Góra”  
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.10.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 04.11.2004 , wersja 1

Numer: XXIV/106/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn "budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ujęcie wody i stacji uzdatniania we wsi Rędziny Gmina Kamienna Góra".
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 2

Numer: XXIV/106/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn "budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ujęcie wody i stacji uzdatniania we wsi Rędziny Gmina Kamienna Góra".
Załączniki:
archive.tar.gz
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 2

Numer: L/227/6, Z dnia: 26.09.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr L/227/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze działek położonych we wsi Ogorzelec
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 26.09.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 28.09.2006 , wersja 1

Numer: XXXIII/157/5, Z dnia: 28.06.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.06.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 05.07.2005 , wersja 1

Numer: XXX/136/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/121/04 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2004 roku.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.04.2005 , wersja 1

Numer: XL/190/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała nr XL/190/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XLIII/206/6, Z dnia: 28.03.2006

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XLIII/206/06 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 28 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej gminny zasób nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.03.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 31.03.2006 , wersja 1

Numer: IV/23/3, Z dnia: 30.01.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr III/11/2002 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30.12.2002 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.01.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: XLII/202/6, Z dnia: 28.02.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLII/202/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2006
Załączniki:
xlii-202-06.pdf
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.02.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.03.2006 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 16  prawy
Początek strony