Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXVIII/127/5, Z dnia: 25.01.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 roku.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.01.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 08.02.2005 , wersja 1

Numer: XXVIII/126/5, Z dnia: 25.01.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiaxywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamienna Góra na rok 2005.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.01.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 08.02.2005 , wersja 1

Numer: XXVII/122/4, Z dnia: 28.12.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.12.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 2

Numer: XXVII/124/4, Z dnia: 28.12.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie: Program Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.12.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 1

Numer: XXVII/123/4, Z dnia: 28.12.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.12.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 2

Numer: XXVII/121/4, Z dnia: 28.12.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2005.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.12.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 1

Numer: XXVI/118/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 1

Numer: XXVI/116/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2004 , wersja 1

Numer: XXVI/120/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała o uchyleniu uchwały nr III/16/01 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu komunalnych lokali użytkowych i zasad dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 1

Numer: XXVI/117/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.12.2004 , wersja 1

Numer: XXVI/114/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2004 , wersja 1

Numer: XXVI/113/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2004 , wersja 1

Numer: XXVI/115/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2004 , wersja 1

Numer: XXVI/119/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 1

Numer: XXV/109/4, Z dnia: 26.10.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie akceptacji “Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla wsi Krzeszów”
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.10.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 04.11.2004 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 16  prawy
Początek strony