Rejestry, ewidencje i archiwa

W urzędzie prowadzone są następujące centralne rejestry:


  1. Rejestr uchwał rady gminy i zarządzeń wójta,

  2. Rejestr skarg i wniosków,

  3. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,

  4. Rejestr aktów wewnętrznych.


Zasady udostępniania w/w rejestrów określają art. 10 i następne ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) oraz art. 73-74 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz § 114-117 Statutu Gminy.


Prowadzone ewidencje:


  1. Ewidencja ludności,

  2. Ewidencja działalności gospodarczej,


Zasady udostępniania:


  • Ewidencji ludności (w zakresie danych osobowych) określa art. 29 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr. 133, poz. 883).

  • Ewidencji działalności gospodarczej określa art. 10 i następne ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).


Archiwum


Archiwum zakładowe w urzędzie gminy działa na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (tekst pierwotny: Dz. U. 1983 r. Nr 38 poz. 173, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1396).

W zasobach archiwum urzędu gminy przechowywane są materiały archiwalne i niearchiwalne wytworzone przez komórki organizacyjne urzędu gminy, materiały likwidowanych podległych jednostek organizacyjnych oraz akta przejęte.Zasady udostępniania:


Zasady udostępniania określa instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum urzędu gminy Kamienna Góra, wprowadzona zarządzeniem Wójta Gminy nr 10/01 z dnia 31.12.2001 w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej.

 

 

Informacja wytworzona przez D. Sowa dnia 08.07.2003
Opublikowana przez D. Sowa dnia 08.07.2003. Odsłon 4165, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony