Rejestry, ewidencje i archiwa

W urzędzie prowadzone są następujące centralne rejestry:

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy


Lp.

Nazwa rejestru / ewidencji

Prowadzący rejestr / ewidencję

1.


Rejestr Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta

Samodzielne stanowisko pracy d/s. Obsługi Rady Gminy

2.


Rejestr skarg i wniosków

j.w.

3.


Rejestr wniosków i interpelacji radnych

j.w.

4.


Rejestr wydawanych upoważnień

Samodzielne stanowisko pracy d/s organizacyjnych

5.


Rejestr wydawanych pełnomocnictw

j.w.

6.


Rejestr kontroli

j.w.

7.


Rejestr Zarządzeń Wójta

j.w.

8.


Rejestr korespondencji przychodzącej

j.w.

9.


Rejestr działalności gospodarczej

Samodzielne stanowisko pracy d/s. działalności gospodarczej i kultury

10.


Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

j.w.

11.


Ewidencja dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków

j.w.

12.


Ewidencja dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków

j.w.

13.


Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych

Referat Finansowy

inspektor d/s. podatkowych


Zasady udostępniania w/w rejestrów i ewidencji określają art. 10 i następne ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 wraz z późn. zm.) oraz art. 73-74 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz § 114-117 Statutu Gminy.


 

Prowadzone ewidencje:


  1. Ewidencja ludności,

  2. Ewidencja działalności gospodarczej,


Zasady udostępniania:


  • Ewidencji ludności (w zakresie danych osobowych) określa art. 29 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr. 133, poz. 883).

  • Ewidencji działalności gospodarczej określa art. 10 i następne ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).


Archiwum


Archiwum zakładowe w urzędzie gminy działa na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (tekst pierwotny: Dz. U. 1983 r. Nr 38 poz. 173, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1396).

W zasobach archiwum urzędu gminy przechowywane są materiały archiwalne i niearchiwalne wytworzone przez komórki organizacyjne urzędu gminy i materiały zlikwidowanych jednostek organizacyjnych gminy.


Zasady udostępniania:


Zasady udostępniania określa instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum urzędu gminy Kamienna Góra, wprowadzona zarządzeniem Wójta Gminy nr 10/01 z dnia 31.12.2001 w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej.

 

 

Informacja wytworzona przez D. Sowa dnia 14.06.2005
Opublikowana przez D. Sowa dnia 14.06.2005. Odsłon 4160, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony