Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PONOWNEGO POSTĘPOWANIA W FORMIE ZAPYTANIA O CENĘ NA ZADANIE

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra”

Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2021 12:44
Opublikowana przez D. Sowa dnia 08.04.2021 12:44. Odsłon 92, Wersja 1