Zarządzenia 2008

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 32/8, Z dnia: 31.12.2008

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 32/08 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie opłat za wywóz nieczystości stałych z mieszkalnych budynków komunalnych gminy.
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 31/8, Z dnia: 31.12.2008

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 31/08 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie.
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 30/8, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 30/08 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie.
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 28/8, Z dnia: 22.12.2008

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 28/08 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie rozkładu czasu pracy oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009r.
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 29/8, Z dnia: 22.12.2008

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 29/08 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie rozkładu czasu pracy oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009r.
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 27/8, Z dnia: 08.12.2008

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 27/08 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie.
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 25/8, Z dnia: 24.11.2008

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 25/08 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopad 2008r. w sprawie opłat za odprowadzenie ścieków, do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne gminy, a nie będących sieciami zbiorczymi.
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 24/8, Z dnia: 17.11.2008

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 24/08 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17 listopada 2008r. w dotyczące zmiany zarządzenia nr 11/08 z dnia 19 marca 2008r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego za użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 23/8, Z dnia: 17.11.2008

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 23/08 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie projektu budżetu na 2008 rok.
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 22/8, Z dnia: 21.10.2008

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 22/08 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 21 październik 2008r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy.
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 21/8, Z dnia: 21.10.2008

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 21/08 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 21 października 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działek o numerach ewidencyjnych 247/3, 310/1 oraz 310/2, położonych w obrębie wsi Czadrów.
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 20/8, Z dnia: 30.09.2008

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 20/08 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie.
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 19/8, Z dnia: 18.08.2008

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 19/08 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008r.
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 18/8, Z dnia: 28.07.2008

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 18/08 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/08 z dnia 19 marca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 17/8, Z dnia: 01.07.2008

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 17/08 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony