2014

Informacja o wykonaniu budżetu za 2014 r.

RB- 27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za 2014.

RB-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za 2014.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2014.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za 2014.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za 2014.
Informacja wytworzona przez dnia 30.11.2015 14:24
Opublikowana przez D. Sowa dnia 30.11.2015 14:24. Odsłon 1503, Wersja 1