Skład komisji

Komisja Gospodarcza, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Komisja j/w powołana została Uchwała Nr  II/8/06 Rady Gminy  Kamienna Góra z dnia 5 grudnia 2006r.

Uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra Nr VI/24/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 marca 2007r. Komisja w zakresie tematycznym j/w została rozwiązana - z dniem 16 marca 2007r. powołanie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Zasady, tryb działania i zadania Komisji określa załącznik nr 4 do Statutu Gminy.

Skład osobowy:

1. JÓZEF KOŁODZIEJ – Przewodnicząca Komisji
2. JAN TĘPIŃSKI– Członek Komisji

3. JAN SOPATA– Członek Komisji
4. JÓZEFA REKIEĆ– Członek Komisji
5. JAN ŁEPSKI– Członek Komisji

 

Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.09.2008
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.09.2008. Odsłon 2319, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony