2019 (wygasły...)

Roczne sprawozdanie finansowe za rok składa się z poniższych dokumentów zamieszczonych jako załączniki.

- Bilans.
- Informacja dodatkowa.
- Rachunek zysków i strat jednostki.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 09.07.2020
Opublikowana przez D. Sowa dnia 09.07.2020. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 191
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony