2018 (wygasły...)

Roczne sprawozdanie finansowwe za rok składa się z poniższych dokumentów zamieszczonych jako załączniki.

- Bilans.
- Informacja dodatkowa.
- Rachunek zysków i strat jednostki.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Załączniki:
Inf.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Zzf.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Bilans.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
RZiS.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 10.05.2019
Opublikowana przez D. Sowa dnia 25.05.2023. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 203