Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

 

Urząd Gminy Kamienna Góra

 

stanowisko: Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochotniczych Straży Pożarnych

Referat Organizacyjno - Społeczny

 

W wyniku zakończenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko Podinspektora ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochotniczych Straży Pożarnych w Referacie Organizacyjno - Społecznym – wybrana została Pani Małgorzata Bzowy.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Pani Małgorzata Bzowy spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością tematyki oraz przepisów prawa w wymaganym zakresie.

 

 

Z-ca Wójta

/-/

Małgorzata Buszkiewicz

 

 

Kamienna Góra, dnia 12.12.2019 r.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2019
Opublikowana przez D. Sowa dnia 13.12.2019. Wygasa 31.03.2020. Odsłon 13013
Początek strony