Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra

Informacja o działalności Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra

 

Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra jest jednostką organizacyjną Gminy Kamienna Góra, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.Nadzór nad działalnością Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra wykonuje Z-ca Wójta Gminy Kamienna Góra.

Przedmiotem działania Zespołu jest jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna obsługiwanych jednostek.

Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu określa Regulamin Organizacyjny Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra .


Adres siedziby jednostki :

Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra

Aleja Wojska Polskiego 10 b

58-400 Kamienna Góra

e-mail: zojg@gminakg.pl

 

Poniżej znajduje się :

 

Statut ZOJG


Regulamin organizacyjny ZOJG


Wykaz pracowników ZOJG

 

Wykaz pracowników ZOJG wg. nazwisk

wraz z przypisanymi numerami telefonów

 

 

Nazwisko

Imię

Stanowisko/komórka organizacyjna

Nr tel.

Adres e.mail

Kruczek-Szawłowska

Amelia

Dyrektor ZOJG

 

75 610 64 13

amelia.kruczek@gminakg.pl

Ojer

Lidia

Pracownik ds. administracyjnych i kadrowych

 

75 610 62 55

lidia.ojer@gminakg.pl

Papierz

Monika

Pracownik d/s księgowości GOPS i jednostek oświatowych

 

75 610 62 87

monika.papierz@gminakg.pl

Stankiewicz

Justyna

Pracownik d/s księgowości CBK

 

75 610 60 62

 

Mszańska

Aneta

Główny księgowy ZOJG

 

75 610 62 18

aneta.mszanska@gminakg.pl

Woźniak - Padlewska

Edyta

Pracownik d/s płac

 

75 610 62 87

edyta.wozniak@gminakg.pl

Informacja wytworzona przez dnia 25.08.2020 9:56
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 25.08.2020 9:56. Odsłon 107, Wersja 2