RI.7031.3.2018 Zimowe utrzymanie dróg gminy Kamienna Góra w sezonie zimowym 2018/2019 (wygasły...)

Okres świadczenia usług zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia ustala się
od dnia 1 listopada 2018r. - do 15 kwietnia 2019r.
Zakres usług został podzielony na 4 rejony – zadania.
Zadanie 1. Rejon obejmujący Czadrów, Krzeszów, Lipienica, Krzeszówek, Gorzeszów, Kochanów, Dobromyśl, Jawiszów, Olszyny.
Zadanie 2. Rejon obejmujący Janiszów, Przedwojów, Ptaszków, Dębrznik
Zadanie 3. Rejon obejmujący Czarnów, Rędziny, Pisarzowice, Raszów.
Zadanie 4. Rejon obejmujący Szarocin, Nowa Białka, Leszczyniec, Ogorzelec.

Termin skladania ofert upływa dnia 24.09.2018 roku o godzinie 08:50.

Kamienna Góra, dnia 19.09.2018
Zamawiający usunął błędny zapis w siwz na str. 16 siwz( plik - siwz_zud_2018) w zakresie podstaw i przyczyn odrzucenia oferty przy obliczeniu ceny.Załączniki:
Ogloszenie o zamowieniu BIP i tablica ogloszen 14092018.pdf
oswiadczenie wykonawcy do edycji
Oswiadczenie _zal nr 2.pdf
Postanowienia umowy _zal nr 3.pdf
SIWZ_ZUD_2018_2.pdf
wzor oferty_zal nr 1_ZUD 2018-19_ w2.pdf
wzor oferty_zal nr 1_ZUD 2018-19_14092018.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 14.09.2018
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 21.09.2018. Wygasa 25.09.2018. Odsłon 62056, Wersja 4