IZP.271.3.2011 Usuwanie awari i obsługa mienia wod-kan Gminy Kamienna Góra (wygasły...)

 

Przedmiot zamówienia obejmuje usuwanie awarii oraz obsługę mienia wodociągowo kanalizacyjnego gminy Kamienna Góra.

Zakres przeprowadzania niżej wymienionych prac realizowany będzie na stanowiących własność Gminy Kamienna Góra obiektach i sieciach tj.:

  • oczyszczalniach ścieków w Krzeszowie, Przedwojowie, Ogorzelcu, Pisarzowicach I, Pisarzowice II

  • oczyszczalniach przydomowych przy budynku nr 80 w Ogorzelcu, przy budynku nr 8 w Olszynach,

  • sieciach kanalizacyjnych wraz z zainstalowanymi na nich przepompowniach ścieków,

  • ujęciach wody w Krzeszowie-Betlejem, Krzeszówku, Przedwojowie, Raszowie, Leszczyńcu, Rędzinach i Ogorzelcu,

  • stacjach uzdatniania wody w Leszczyńcu , Rędzinach i Ogorzelcu.

  • sieciach wodociągowych wraz z zainstalowanymi na nich hydroforniami, pompowniami, obiektami do uzdatniania wody i innymi urządzeniami sieciowymi oraz armaturą sieciową,

  • obiektach i sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostaną oddane do eksploatacji w trakcie trwania umowy,

  • innych obiektach będących własnością bądź zarządzanych przez Gminę Kamienna Góra w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania wód lub ścieków.

 

 

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2012 roku do 31.12.2015 roku.

 

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby zamawiającego – Urząd Gminy Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, pokój nr. 201 do godziny 10 : 50 dnia 14.11.2011r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, sala narad - III piętro, pokój nr 401, o godzinie 11 : 00 dnia 14.11. 2011r.

 

Kamienna Góra, dnia 11.10.2011 rok

Zamawiający dokonał korekty terminu składania ofert.     Termin składania ofert upływa dnia 14.11.2011 rokupowrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 26.09.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 26.09.2011. Wygasa 14.11.2011. Odsłon 5185, Wersja 3
Początek strony