RI.7013.17.2016 Przebudowa drogi gminnej nr 114921D w Ptaszkowie. (wygasły...)

Przebudowa drogi gminnej nr 114921D i nr 114922D w Ptaszkowie wraz z wykonaniem odwodnienia

Termin wykonnaia do dnia 30.06.2017
Termin składania ofert do dnia 23.12.2016

Kamienna Góra, dnia 12.12.2016
Zamawiajacy modyfikuje zapisy siwz w zakresie objęcia przedmiotem zamówienia zamówień "Uzupełniajacych" polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 08.12.2016
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 12.12.2016. Wygasa 29.12.2016. Odsłon 2017, Wersja 2
Początek strony