IZP. 271.1.2012 Prace remontowe - roboty budowlane (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac remontowych /z wyłączeniem zadań inwestycyjnych/, wymaganych napraw w ramach właściwej eksploatacji obiektów w ciągu roku oraz usuwanie awarii w ramach „zlecenia stałego” w zakresie robót budowlanych w budynkach mieszkalnych, kulturalno-oświatowych i innych obiektach stanowiących mienie gminne.


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 23.04.2012
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 23.04.2012. Wygasa 15.05.2012. Odsłon 2037, Wersja 1
Początek strony