GP. 7320-2/09 Zmiana Studium (wygasły...)

Gmina Kamienna Góra, w imieniu której działa Wójt Gminy Kamienna Góra mający swoją siedzibę przy Aleja Wojska Polskiego 10, zwana w dalszej części ''Zamawiającym'' prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowanie i przeprowadzenie wszelkich prac związanych z uchwaleniem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego całego obszaru Gminy Kamienna Góra zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, w trybie przetargu nieograniczonego. Zakończeniem prac będzie podjęcie uchwał w zakresie przedmiotu zamówienia.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2009 r. o godz. 11:00.
w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, Aleja Wojska Polskiego 10 w SALI POSIADZEŃ – III piętro.

Termin wykonania zamówienia do 15 miesięcy od podpisania umowy.
powrót...
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 23.02.2009
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 23.02.2009. Wygasa 10.03.2009. Odsłon 1974, Wersja 1
Początek strony