I przetarg ustny nieograniczony (wygasły...)

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu będącego własnością gminy Kamienna Góra.

Samochód specjalny Żuk A15, rok produkcji 1971, nr rej. DKA N819, nr nadwozia 639575, nr silnika 106810, stan licznika 13.000 km.

Przetarg odbędzie się 21 kwietnia 2009 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszowie o godz. 11:00.

Oględzin pojazdu można dokonywać w dniu przetargu od godziny 10:00 – 11:00 w strażnicy OSP w Janiszowie. Pojazd może być udostępniony zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pokój 208 lub tel. nr 75 744 10 10.

Cena wywoławcza 800 zł (słownie: osiemset zł).

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce do 20 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Gminy do godz. 15:00.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Oferentowi, który wygra przetarg, wadium będzie wliczone w cenę nabycia, pozostałym oferentom będzie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy sprzedaży.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli osoba, która wygrała przetarg i uchyli się od umowy sprzedaży.

Wójt Gminy Kamienna Góra
/-/ Stanisław Szmajdziński

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez P. Straus dnia 09.04.2009
Opublikowana przez P. Straus dnia 09.04.2009. Wygasa 30.04.2009. Odsłon 2069, Wersja 1
Początek strony