IZP.271.2.2011 Termomodernizacja budynku OSP (wygasły...)

 

Gmina Kamienna Góra, w imieniu której działa Wójt Gminy Kamienna Góra mający swoją siedzibę w Kamiennej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, prowadzi postępowanie jako pełnomocnik Zamawiającego – Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie reprezentowanej przez Zygmunta Homoncika - Prezesa o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP – Przystosowanie budynku remizy strażackiej do potrzeb działalności Krzeszowskiej Grupy Animatorów Społecznych

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku remizy strażackiej w Krzeszowie płytami styropianowymi grubości 12 cm wraz z wykonaniem wyprawy z tynku cienkowarstwowego wraz z dwukrotnym malowaniem.

 

Termin wykonania zamówienia max. do 30 października 2011roku

 

Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Urząd Gminy Kamienna Góra, ulica Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, w terminie do dnia 08/09/2011r. do godz  09:50. Oferty składane osobiście należy złożyć w pokoju nr 201 (sekretariat).

 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 23.08.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 23.08.2011. Wygasa 08.09.2011. Odsłon 3806, Wersja 2
Początek strony