ZOPO.D.361-2/12 - Usługi edukacyjne (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie z siedzibą przy ul. Betlejemskiej 1; 58 400 Kamienna Góra w ramach projektu "Lepszy start-lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Kamienna Góra, dnia 16/02/2012

Zamawiający zmodyfikował treść dokumentów przetargowych (SIWZ) wprowadzając korektę wymaganych kwalifikacji. Zamawiający zmodyfikował również treść ogłoszenia o zamówieniu. 


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 14.02.2012
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.02.2012. Wygasa 06.03.2012. Odsłon 3776, Wersja 2
Początek strony