RI.7013.2.2017 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 264/2,267 w Pisarzowicach (wygasły...)

Inwestycja dotyczy przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej o obecnej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych. Projekt zakłada przebudowę dwóch odcinków drogi poprzez wymianę nawierzchni wraz z konstrukcją podbudowy. Projektuje się utwardzenie nawierzchni jezdni kostką betonowa typu Behaton pomiędzy krawężnikami betonowymi ograniczającymi nawierzchnie jezdni szerokości 3,0 m o łącznej długosci 205,15 m . Powierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki betonowej 754 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlano-wykonawczy.

Termin składania ofert lub wniosków  w postępowaniu Data: 17/03/2017, godzina: 10:50,


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 24.02.2017
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 15.03.2017. Wygasa 19.03.2017. Odsłon 2276, Wersja 2
Początek strony