RI.7013.2.2017 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 264/2,267 w Pisarzowicach (wygasły...)

Inwestycja dotyczy przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej o obecnej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych. Projekt zakłada przebudowę dwóch odcinków drogi poprzez wymianę nawierzchni wraz z konstrukcją podbudowy. Projektuje się utwardzenie nawierzchni jezdni kostką betonowa typu Behaton pomiędzy krawężnikami betonowymi ograniczającymi nawierzchnie jezdni szerokości 3,0 m o łącznej długosci 205,15 m . Powierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki betonowej 754 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlano-wykonawczy.

Termin składania ofert lub wniosków  w postępowaniu Data: 17/03/2017, godzina: 10:50,Załączniki:
ogloszenie bip i tablica.pdf
opis techniczny- PW- 14.11.2016.pdf
Oswiadczenie 22i24_doPostepowania.doc
Oswiadczenie 22i24_doPostepowania.pdf
postanowienia_umowy_droga_pis264.pdf
PRZEDMIAR ROBOT - PISARZOWICE.pdf
RYS 1Z- Projekt zagospodarowania terenu.pdf
RYS 2- Przekroj normalny konstrukcji drogi.pdf
RYS 3- Przekroj normalny w miejscu barieroporeczy.pdf
RYS 4- Przekroj normalny w miejscu wyniesionego kraweznika.pdf
siwz Instrukcja dla Wykonawcow_dr 2642, 267.pdf
SSTWIORB- PISARZOWICE.pdf
wzor oferty_Pisarzowice dr 264.pdf
wzor oferty_Zal. nr 3 Oferta.doc
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 24.02.2017
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 15.03.2017. Wygasa 19.03.2017. Odsłon 62067, Wersja 2