RI.7013.14.b.2017 Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych - boisko w Olszynach (wygasły...)

Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych na terenie Gminy Kamienna Góra w miejscowościach Olszyny i Pisarzowice
(zadanie B - boisko w Olszynach)


Roboty budowlane

Termin składania ofert do dnia : 11.09.2017 roku do godziny 09:50

Termin realizacji - wykonania do dnia 31-05-2018 rokuZałączniki:
istotne postanowienia umowy zal nr 3 do siwz plik pdf
Ogloszenie o zamowieniu - tresc ogloszenia
opis techniczny-PB.pdf
oswiadczenie wykoanwcy do postepowania - wersja do edycji
oswiadczenie wykonawcy plik pdf - zalacznik nr 2 do siwz
PRZEDMIAR ROBOT - OLSZYNY.pdf
RYS 1Z- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
RYS 2- PRZEKROJ.pdf
RYS 3- SCHEMAT PILKOCHWYTU.pdf
SIWZ - instrukcja dla wykonawcow
SSTWIORB- boisko OLSZYNY.pdf
wzor oferty - wersja edytowalna
wzor oferty plik pdf zalacznik nr 1 do siwz
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 25.08.2017
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 25.08.2017. Wygasa 15.09.2017. Odsłon 48875, Wersja 1