IZP.2741.4.2011 WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH (wygasły...)

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH), WYMAGANYCH NAPRAW ORAZ USUWANIE AWARII W OBIEKTACH GMINNYCH  W RAMACH " ZLECENA STAŁEGO" NA ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac remontowych /z wyłączeniem zadań inwestycyjnych/, wymaganych napraw w ramach właściwej eksploatacji obiektów w ciągu roku oraz usuwanie awarii w ramach „zlecenia stałego” w zakresie robót budowlanych w budynkach mieszkalnych, kulturalno-oświatowych i innych obiektach stanowiących mienie gminne.
    Specyfiką w/w robót jest realizowanie zleceń w różnych czasookresach, a zatem mogą wystąpić kilkumiesięczne przerwy w robotach, bądż konieczność wykonania  kilku napraw jednocześnie  w krótkim  terminie.
  
Bazując na danych z lat  ubiegłych, zamówienia obejmują roboty remontowo-konserwacyjne w zakresie robót ogólnobudowlanych jak;     
-  wymiana pokrycia dachowego, naprawa, zabezpieczenie dachów, likwidacja przecieków , przemurowanie
   kominów, montowanie drzwiczek wyciorowych /według zaleceń kominiarskich/
- prace naprawczo - konserwacyjne rynien i rur spustowych, bądź ich wymiana,
- naprawa, bieżąca konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej /oszklenie, drobne naprawy, wymiana
  zniszczonych elementów, dopasowanie skrzydeł, naprawa zamknięć, malowanie/,
- remont pomieszczeń socjalnych, badź ich wykonanie w istniejących budynkach,
- naprawa tynków wew. i zew., likwidacja ubytków, pęknięć, rys,
- wykonanie opasek betonowych,
- remonty hydroforni, usuwanie usterek, awarii,
- roboty remontowo-malarskie lokali użytkowych, mieszkań i innych,
- roboty naprawcze elementów konstrukcyjnych obiektu,
- całkowita lub częściowa wymiana podłóg /drewniane, posadzki cementowe/,
- wykonanie lub przebudowa pieców grzewczych, trzonów kuchennych,
- usuwanie usterek, wykonanie innych drobnych napraw,
- naprawa, wykonanie ogrodzeń oraz towarzyszące robóty  ślusarsko- spawalnicze, itp.

 

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

 

Zamawiający musi otrzymać ofertę na podany adres: Urząd Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra w terminie do dnia 28.12.2011 r do godz. 12:50.

Oferty składane osobiście należy złożyć w pokoju nr 201 /sekretariat/

 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 13.12.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 13.12.2011. Wygasa 28.12.2011. Odsłon 4914, Wersja 3
Początek strony