IZP. 7021.62.2011 Remont dachu budynku Janiszów 53 (wygasły...)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu 3 części dachu budynku mieszkalnego :

część A budynku obejmuje wykonanie :

1. Przemurowanie komina ponad dachem.

2. Demontaż istniejącego pokrycia z płytek azbestowo-cementowych i papy podkładowej na dachu stromym

oraz wywiezienie na składowisko odpadów.

3. Zerwanie starego pokrycia z papy na dachu płaskim oraz wywiezienie na składowisko odpadów.

4. Demontaż starych obróbek blacharskich: pasów nadrynnowych, wiatrownic i.in.

5. Demontaż istniejących rynien i rur spustowych.

6. Naprawa konstrukcji więźby dachowej.

7. Wymiana zniszczonych fragmentów deskowania.

8. Zamontowanie haków rynnowych oraz rynien i rur spustowych.

9. Zamontowanie nowych obróbek blacharskich.

10. Wykonanie nowego pokrycia dachu z 2 warstw papy termozgrzewalnej na dachu płaskim.

11. Wykonanie nowego pokrycia dachu z gontów bitumicznych na dachu stromym wraz z montażem okienek

doświetlających, śniegołapów i łamaczy śniegu.

12. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej przy ścianie szczytowej.

13. Impregnacja desek okapów dachu środkiem impregnacyjno-barwiącym.

14. Montaż okna na strychu w ścianie szczytowej budynku.

15. Zamurowanie otworów okiennych pod dachem płaskim ściankami z pustaków szklanych.

16. Montaż rusztowania.

część B budynku obejmuje wykonanie :

1. Przemurowanie kominów ponad dachem.

2. Zerwanie starego pokrycia z papy oraz wywiezienie na składowisko odpadów.

3. Demontaż starych obróbek blacharskich: pasów nadrynnowych, wiatrownic i.in.

4. Demontaż istniejących rynien i rur spustowych.

5. Naprawa konstrukcji więźby dachowej.

6. Wymiana zniszczonych fragmentów deskowania.

7. Zamontowanie haków rynnowych oraz rynien i rur spustowych.

8. Zamontowanie nowych obróbek blacharskich.

9. Wykonanie nowego pokrycia dachu z 2 warstw papy termozgrzewalnej na dachu płaskim.

10. Impregnacja desek okapów dachu środkiem impregnacyjno-barwiacym.

11. Wykonanie nowego wyłazu dachowego.

część C budynku obejmuje wykonanie :

1. Przemurowanie komina ponad dachem.

2. Zerwanie starego pokrycia z papy oraz wywiezienie na składowisko odpadów.

3. Demontaż starych obróbek blacharskich: pasów nadrynnowych, wiatrownic i.in.

4. Demontaż istniejących rynien i rur spustowych.

5. Naprawa konstrukcji więźby dachowej.

6. Wymiana zniszczonych fragmentów deskowania.

7. Zamontowanie haków rynnowych oraz rynien i rur spustowych.

8. Zamontowanie nowych obróbek blacharskich.

9. Wykonanie nowego pokrycia dachu z 2 warstw papy termozgrzewalnej na dachu płaskim.

10. Impregnacja desek okapów dachu środkiem impregnacyjno-barwiacym.

11. Wykonanie nowego wyłazu dachowego.

12. Odprowadzenie wód opadowych z dachu do rowu.

13. Zamurowanie 7 okienek na strychu, wraz z wykonaniem tynków.

14. Wstawienie nowych 7 okienek z PCV na strychu.

 

Zamówienie będzie realizowane w etapach:

Etap I – remont dachu  część B  budynku max. do dnia 30.11.2011 r.

Etap II – remont  dachu część A i C max. do dnia 31.08.2012 r.

Wadium w wysokości 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych) płatne w terminie do dnia 16/09/2011 r. do godz. 09 : 50

Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Urząd Gminy Kamienna Góra,  ulica Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, w terminie do dnia 16/09/2011r. do godz.  09:50. Oferty składane osobiście należy złożyć w pokoju nr 201 (sekretariat).


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 30.08.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 30.08.2011. Wygasa 16.09.2011. Odsłon 2235, Wersja 1
Początek strony