IZP.7021.7.2012 Przedudowa odcinka kanału sanitarnego i przyłączy w Czadrowie (wygasły...)

Zakres prac obejmuje wykonanie :

a) kanału sanitarnego dn 200 długości 85,5 mb

b) przyłącza kanalizacyjnych dn 150 długości 25,95 mb .

 

Elementem składowym zamówienia jest obsługa geodezyjna inwestycji (geodezyjne wytyczenie obiektów oraz sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej), zorganizowanie robót i placu budowy, stosownie do zakresu przedmiotu umowy, kierowanie budową oraz okresowe przepompowywanie ścieków z budynków położonych powyżej projektowanej przebudowy kanału w czasie prowadzenia robót związanych z przebudową kanału.

 

 

Termin wykonania zamówienia

do 60 dni od podpisania umowy

wraz ze sporządzeniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

w tym  robót budowlanych w terminie do 30 dni.

 

Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Urząd Gminy Kamienna Góra, ulica Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, w terminie do dnia 23/03/ 2012r. do godz  09 : 50. Oferty składane osobiście należy złożyć w pokoju nr 201 (sekretariat).

 

Kamienna Góra, dnia 14.03.2012 rok.

Zamawiający opublikował treść skierowanego zapytania wraz z odpowiedzią.

 

 

 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 07.03.2012
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 07.03.2012. Wygasa 23.03.2012. Odsłon 3843, Wersja 2
Początek strony