IZP.7013.13.2013 „Remont drogi gminnej nr 114928D, km 0+000÷0+408 i nr 114929D, km 0+000÷0+158 w (wygasły...)

Remont drogi gminnej nr 114928D, km 0+000÷0+408 i nr 114929D, km 0+000÷0+158 w Dębrzniku”

 

Podstawowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu drogi we wsi Dębrznik o długości 566,00 mb.

 

Szczegółowy zakres opisany jest w projekcie budowlanym.

Zamówienie obejmuje również - geodezyjne wyniesienie obiektu w terenie i bieżącą obsługę geodezyjną.

 

Termin składania ofert: 26.09.2013 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 58-400 Kamienna Góra.

Termin wykonania zamówienia max.  do dnia 29 / 11 / 2013 

 

Kamienna Góra, dnia 20/09/2013 r.

Zamawiający publikuje treść  zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 10.09.2013
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 10.09.2013. Wygasa 27.09.2013. Odsłon 3628, Wersja 2
Początek strony