IZP.7044-19/08 Budowa oświetlenia w Czadrowie (wygasły...)

Budowa oświetlenia drogowego - linia kablowo-napowietrzna długości 136 mb - słupy oświetleniowe betonowe zbrojone wirowane - 4 szt, oprawy oswietleniowe 70W - 6 szt.
Termin wykonania do dnia 31/10/2008 rok

TERMON SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22/09/2008 roku do godziny 14:50

powrót...
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 01.09.2008
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 01.09.2008. Wygasa 22.09.2008. Odsłon 2117, Wersja 1
Początek strony