RI.7013.8.2018 Przebudowa drogi gminnej w Jawiszowie (wygasły...)

Przebudowa drogi gminej nr 114843D w Jawiszowie
Termin wykonania do dnia 31.07.2018 r.
Kamienna Góra, dnia 06.02.2018
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w którym poprawiono omyłkę pisarską w dacie skłdania ofert.
Termin składania ofert upływa dnia 19-02-2018 roku o godzinie 11:50.

Załączniki:
Jawiszow dr istotne postanowienia umowy - zal 3.pdf
jawiszow dr oswiadczenie Wykonawcy - zal 2.doc
Jawiszow dr oswiadczenie Wykonawcy - zal 2.pdf
Jawiszow dr SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcow.pdf
Jawiszow dr wzor formularza oferty - zal 1.pdf
Ogloszenie nr 512766 oraz BIP i tablica ogloszen.pdf
Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 512766 oraz BIP i tablica ogloszen.pdf
PBW.pdf
Przedmiar robot czesc opisowa.pdf
przedmiar zestawienie ilosci.pdf
przekroje konstrukcyjne pbw.pdf
pzt wykonawczy.pdf
SSTWIORB.pdf
uzgodnienie powiat 1.pdf
uzgodnienie powiat 2.pdf
wzor formularza oferty - zal 1.doc
zaswiadczenie Wydzial Architektury.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 01.02.2018
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 06.02.2018. Wygasa 22.02.2018. Odsłon 48843, Wersja 2